Tyto webové stránky jsou věnovány především naším pejskům, aktivitám kterým se s našimi hafany věnujeme a naší chovatelské stanici. Přejeme příjemné prohlížení webu a doufáme, že se Vám stránky zobrazují tak jak mají ;)
" Pán Bůh nám dal v podobě psa takového přítele, neboť věděl, že takového mezi lidmi nenalezneme..."